Vybrané referencie demolačných a demontážnych prác

1999 – 2008

 • -    SE EBO Jaslovské Bohunice - demontáž technológie teplárne
 • -    SCP Ružomberok - odber antikorového odpadu
 • -    Ferona Slovakia a.s., Rovinka – demolácia koľajovej vlečky a mostových žeriavov
 • -    Samsung Galanta - demolácia technologického zariadenia
 • -    Matador Bratislava - demolácia mostových rozvodov potrubia
 • -    Tezas s.r.o., Prievidza - demontáž technológie centrálnej kotolne mesta
 • -    Konštrukta Industry a.s., Trenčín - demolácia mostových rozvodov potrubia
 • -    Poľnonákup Silo Sereď - demolácia objektu a technológia sila
 • -    Poľnonákup Silo Galanta - demolácia technológie sila
 • -    MSU Galanta - demontáž technológie práčovňa, kotolne
 • -    MSU Nitra, Šaľa – demontáž technológie kotolne                                     
 • -    Osram Nové Zámky - demolácia haly a koľajovej vlečky
 • -    Ceva Stupava - demolácia budovy a demontáž technológie  
 • -    P 13 s.r.o. Bratislava - demontáž zakladačov
 • -    Belar a.s., Dunajská Streda - demolácia sušičky, technológie sila, lokomotív
 • -    Holcim  a.s., Rohožník – odber a zhodnotenie železničných vagónov
 • -    V lodeniciach Komárno a Bratislava - demolácia lodí, riečneho bagra -strihanie
 • -    Messer Tatragas, spol. s r.o., Šaľa – odber kovových odpadov a demontáž technológií
 • -    a iné

 

2010 - Duslo a.s., Šaľa - demolácia prevádzky Čpavok ČP2
2012 - Kerkosand s.r.o., Šaľa - demolácia triediarní, dopravníkových mostových zariadení
        - Duslo a.s., Šaľa - demolácia Tlakové štiepenie, Plynojem dusíka
2013 - Duslo a.s., Šaľa - demolácia Potrubia struskovodu
2013 – 2017 – FORTISCHEM a.s., Nováky – odber kovových odpadov
2013 - FORTISCHEM a.s. (NCHCZ), Nováky - demolácia vápenných pecí
2013 - FORTISCHEM a.s., Nováky - demontážne práce  Závod plasty, Karbidové pece, Dusikáreň
2013 - TP2, s.r.o. - (Chemko Strážske) demontáž trás energomostov
2013 - AGROPODNIK a.s. - Trnava, demolácia výrobňa kŕmnych zmesí
2014 - BEZ Transformátory a.s., Bratislava - demolácia kotolne CTZ, demolácia galvanizovne
2015 - Duslo a.s, Šaľa. - demolácia Výrobňa močoviny MČ2, Výrobňa kyseliny dusičnej-  
          absorbcia, Čistiaca stanica odpadných vôd čpavku, Kryštalizácia a sušenie
          MČ2, Chladiarenské veže I a II, Prečerpávacie stanice, Cirkulačná vodáreň,
          Chemická úpravovňa vody, Granulačná veža MČ2, Podružná transformovňa
        - Duslo a.s. - závod Istrochem, Chladiace veže, budova strojovne RSa
2015 - Top Toma s.r.o., Dunajská Streda (greencoop družstvo) - demolácia stavby skleníkov,  
           príprava  a zemné  pre výstavbu hydroponických skleníkov
2016 - Duslo a.s., Šaľa - Skvapaľňovačka stanice zemného plynu, Destilácia metánu   
          a regenerácia oktánu, výrobňa Novoziru Sklad PHL, Trafostanica a rozvodňa
2016 – STAVIT –NEUMAN, Žarnovica– demolácia budovy trafostanice  a hospodárske objekty
2017 -  FORTISCHEM a.s., Nováky – demontážne práce prevádzka výroby lúhu, Trichloŕu,     
           Propylénoxid, demolácie, prípravné a zemné práce výstavby Elektrolízy -MEL
2017 – Duslo a.s., Šaľa - Výrobňa kyseliny octovej, Retardér navulkanizácie, Sklad soli, stavebných dielní, práčovne , sklad stavebných hmôt, káblov