Ponúka kompletné búranie a demolácie stavieb od rodinných domov až po veľké výškové budovy a priemyselné objekty s následným spracovaným alebo odvozom stavebných odpadov na zberný dvor.

Demolácie na kľuč v rozsahu  celkového - komplexného  zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vznikajúcich v priebehu demolačných prác.

  • demolácie priemyselných celkov, zariadení, konštrukcií a iných kovových technológií
  • demolácie stavebných objektov a celkov
  • zemné práce, zakladanie, úprava spevnených a nespevnených plôch

Pri každej demolácii zohľadňujeme zhodnotenie vzniknutých odpadov
Popri demoláciách ponúkame aj recykláciu stavebných odpadov, kde vznikne komodita vhodná na ďalšie využitie. Linka na drvenie betónov.