Vykupujeme  kovový odpad a farebné kovy na celom území Slovenska či už voľne uložení alebo je potrebná demontáž oceľových konštrukcií zo skupinou paličov.

Vykupujeme, zhromažďujeme, upravujeme, triedime a zhodnocujeme odpady z:

  • drobného zberu zo zberových dvorov
  • podnikov kde vzniká výrobný alebo starý nepoužiteľný odpad
  • obchodná činnosť s odpadom