Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

výkup železa a farebných kovov pre fyzické osoby a podnikateľov prevádzkujeme na

ZBERNOM DVORE

areál eisen 1493 (pri DUSLO a.s.)

927 03  Šaľa

tel: 0911 915 593