zberový a recyklačný dvor stavebných odpadov prevádzkujeme na adrese:

areál eisen 1493, 927 03 Šaľa

tel: 0911 915 593

mapa