Slide background

eisen I recycling

Slide background

recyklácia

recyklácia odpadov
Slide background

Naše služby

  • demolácie stavebných objektov
  • drvenie stavebných odpadov
  • odvoz odpadov
  • zberný a recyklačný dvor stavebných odpadov
  • výkup železa a farebných kovov
  • recyklácia kovov
  • demontážne práce
  • zemné práce
  • prezentačné video