ZBERNÝ DVOR

areál Eisen 1493, Šaľa
Tel: + 421 911 915 594
Email:  zbernydvor@eisen.sk

 

Adresa

EISEN s.r.o.
areál Eisen 1493
927 03 Šaľa

TEL: + 421 31 770 1981
FAX: +421 31 770 1982
E-MAIL:  eisen@eisen.sk

 

Obchodné informácie

IČO: 36543055                                   
IČ DPH: SK2020190876
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 16253/T